Vārda dienu šodien svin: Andrejs, Andrievs, Andris

Olimpiādes un konkursi 2021./2022.m.g.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

   21. janvārī  9.kl. Alma Orenīte (skolotāja Anna Šperga) piedalījās 72. matemātikas olimpiādes 2. posmā .  Alma Orenīte saņēma atzinību

   21.februārī 9.kl. Alma Orenīte un Marta Sanija Zepa (skolotāja A.Sondore) piedalījās arī latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiādes otrajā  posmā, kas norisinājās olimpiādes tīmekļa vietnē.

10.novembrī tiešsaistē notika Rēzeknes novada konkurss jauniešiem"Mana Latvija" 8.,9.kl . Tajā piedalījās arī mūsu skolas 9.klases skolnieces Marta Sanija Zepa un Alma Orenīte, 8.klases izglītojamie : Katrīna Svalbe un Sibilla Ķezbere, Armands Latkovskis un Austris Stikāns. Jaunieši uzrādīja labas zināšanas par savu valsti, novadu un ievērojamiem cilvēkiem.

 

Olimpiādes 2020./2021.m.g.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

      Decembrī saņēmām uzaicinājumu uz Latviešu valodas un literatūras 47. olimpiādes otro (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posmu, kas norisinājās 4.janvārī. Olimpiādē  veiksmīgi piedalījās divas  8.klases skolnieces. Rēzeknes un Viļānu novada kopvērtējumā Martais Sanijai Zepai -2.vieta, Almai Orenītei -3.vieta (skolotāja Anna Sondore).

        26. februārī 6.kl. Marta Kiule, 7.kl. Katrīna Svalbe un 8.kl. Alma Orenīte (skolotāja Anna Šperga) piedalījās 71. matemātikas olimpiādes 2. posmā  5.-8. klasēm. Olimpiāde notika tiešsaistes režīmā. Alma Orenīte saņēma atzinību

Olimpiādes un konkursi 2019./2020.m.g.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

22,novembrī  9.kl.izglītojamie Līga Volka, Madara Sondore, Elizabete Boļšakova, Kristers Strods un Dāvis Veips piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu konkursā "Mana Latvija", iegūstot 5. vietu 18 komandu konkurencē..Jauniešus sagatavoja vēstures skolotāja Janīna Rupaine.

26.novembrī 9.kl. Elizabete Boļšakova un Henriks Franckevičs izmēģināja spēkus krievu valodas olimpiādē Rēzeknē.(Skolotāja Anna Sondore)

28.novembrī 9.kl.Līga Volka piedalījās bioloģijas olimpiādē Viļānos. (Skolotāja Anita Seile).

2.decembrī 5.kl.Daniela Fiļipova, Marta Kiule un 6.kl. Sibilla Ķezbere bija Viļānos 1.atklātajā  angļu valodas olimpiādē 5.,6.kl.. Sibillai - Atzinības raksts.(Skolotāja Inga Senkāne).

13.decembrī 9.kl. Kristers Strods piedalījās vēstures olimpiādē Rēzeknē. (Skolotāja Janīna Rupaine.)

13. janvārī 9.kl. Madara Sondore piedalījās latviešu valodas un literatūras olimpiādē Rēzeknē.( Skolotāja Janīna Vigupe.)

17. janvārī 9.kl.Līga Volka ieguva Atzinības rakstu par piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu olimpiādē fizikā. (Skolotāja Ināra Mežatuča.)

 24. janvārī 9.kl.Līga Volka ieguva Atzinības rakstu par piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu olimpiādē matemātikā. (Skolotāja Anna Šperga.)

3.vieta "Mini mīklu 2019"

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Piektdiena, 13.decembris,

bija laimīga un veiksmīga mūsu 2.-4.kl.komandai,

kas mazo zinīšu konkursā Rēzeknē 15 komandu konkurencē

         ieguva 3. vietu.

1.vieta Maltas vsk.,

2.vieta - Rēznas psk. komandai.

Zinīšus sagatavoja skolotāja Ilga Juška  .

Komandā : 2.klases Agris Stikāns,

3.kl. Elīna Latkovska, 4.kl. Linda Zvīdriņa,

Kristers Kokorevičs  un Rūdis Smans

Piedalīšanās olimpiādēs 2018./19.m.g.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

olimp.2017-18
olimp.2017-18
Tiešsaistes olimpiādes vēsturē izmēģinājumā (pilotprojektā) 22.novembrī piedalījās 9.kl.Daniēls Zeps un Sandis Mesters.( Skolotāja Zanda Šperga)

29.novembrī Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē piedalījās 9.kl.Daniēls Zeps. (Skolotāja Anita Seile). Viņš ieguva 1.vietu un no 23. līdz 25.janvārim piedalījās bioloģijas valsts 41. olimpiādē Rīgā.

11.janvārī Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vēstures olimpiādē piedalījās 9.kl.Daniēls Zeps un Sandis Mesters.(Skolotāja Janīna RupaineSandim Mesteram - 2.vieta.

14.janvārī Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē  piedalījās Kitija Zalužinska (9.kl.) un Līga Volka (8.kl.), skolotāja Janīna Vigupe.

1.februārī Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē 9.-12.klasēm piedalījās 9.kl.Daniēls Zeps un ieguva 1.vietu. (Skolotāja Mārīte Nagle). 6.,7.martā Daniēls piedalījās matemātikas valsts 69.olimpiādes trešajā posmā Rīgā.  Arī Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē 18.janvārī   Daniēlam  - 1.vieta.

4.februārī 9.kl.Daniēls Zeps piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības dabaszinību  olimpiādē 9.,10.klasēm. (Skolotāja Anita Seile)

15.februārī 5.klases Katrīna Svalbe , 6.klases meitenes Dana Šarigina, Marta Sanija Zepa un Alma Orenīte piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē 5.-8.kl.  Alma Orenīte ieguva 3.vietu. (Skolotāja Anna Šperga)

10.aprīlī 3.atklātajā Rēzeknes un Viļānu novadu  angļu valodas olimpiādē Daniēls Zeps (9.kl.) ieguva 2.vietu, Līga Volka (8.kl.) -3.vietu, Kitijai Zalužinskai(8.kl.) un Armandam Reidzānam(9.kl.) - atzinības raksti. (Skolotāja Inga Senkāne).

Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde notika 2019. gada 28. aprīlī  Daugavpilī . Tajā piedalījās 9.klases Sandis Mesters un Daniēls Zeps (sk.Mārīte Nagle) un 6.kl. Alma Orenīte un Marta Sanija Zepa (sk.Anna Šperga).  Alma  ieguva 3. vietu, Daniēlam - atzinības raksts.

Skatuves runas konkurss -2019

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

IMG_20190329_123543
IMG_20190329_123543
26.martā skolas bibliotēkā notika skatuves runas konkurss. 1.-6.kl.skolēni bija iemācījušies un izteiksmīgi norunāja dzejas un prozas fragmentus. Žūrijai bija grūti izvērtēt, jo rezultāti bija līdzīgi, bet uz novada konkursu braukt visi nevar. Tā 2.kl.Elīza Unda un Rihards Grāvels saņēma pateicību par piedalīšanos. Pārējie daiļlasītāji devās uz Viļānu vidusskolu.

Pēc uzstāšanās 2.pakāpes diplomus saņēma 4.kl. Astrīda Čerņavska ,2.kl. Elīna LatkovskaElīna Šarigina un 1.kl. Alise Čača.

1.pakāpes diplomi - 6.kl. Danai Šariginai, Almai Orenītei, 4.kl. Martai Kiulei, 3.kl. Lindai Zvīdriņai .

Bērniem palīdzēja sagatavoties skolotājas- Ilga Juška, Ināra Laicāne, Anna Sondore un Janīna Vigupe.

 

 

MINI MĪKLU /2018./

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Mini mīklu 2018
Mini mīklu 2018
Kurā mēnesī Latvijā notiek Dzejas dienas? Kas ir sērsna? Ko lasa turzā? Kura vabole tumsā spīguļo? Uz šīm un citām mīklām 12. decembrī atbildes meklēja Rēzeknes novada 1.- 4. klašu mazie erudīti, piedaloties erudīcijas konkursā „Mini mīklu 2018”. Konkursa astoņās kārtās bērni ne vien pārbaudīja savas zināšanas un asprātību mīklu minēšanā, Rēzeknes novada ciemu un mājdzīvnieku zināšanā, bet arī pēc attēliem atpazina populārus cilvēkus, objektus, sporta veidus, svētkus, augus, multfilmas, kā arī atbildēja uz āķīgiem jautājumiem un minēja citu skolu sagatavotās mīklas. Konkursa caurviju tēmas: Latvijas daba, dzīvnieki, tautasdziesmas, pasakas, gadskārtu svētki. Pasākumu vadīja IP Interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša.

Konkursā piedalījās 18 komandas, arī mūsu skolas komanda . Tās sastāvā bija 4.kl. Marta Kiule, Astrīda Čerņavska, Daniela Fiļipova un 3.kl. Linda Zvīdriņa un Rūdis Smans.

 

"MANA LATVIJA 2018 "

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 

26. novembrī Rēzeknē erudīcijas konkursā   18 komandu konkurencē mūsu 8.,9.kl.komanda ieguva 3.vietu.

Komandas sastāvā 9.kl. Daniēls Zeps, Sandis Mesters,Kitija Zalužinska,

8.kl. Līga Volka un Kristers Strods.

Jauniešus sagatavoja skolotāja Zanda Šperga.

26.novembrī jau tradicionāli Rēzeknes novada pašvaldībā pulcējās Rēzeknes un Viļānu novada pamatskolēnu komandas, lai erudīcijas spēlē „Mana Latvija” noskaidrotu zinošāko un veiksmīgāko komandu. Šogad konkursā piedalījās 18 komandas, kas sacentās septiņās konkursa kārtās, kur pārbaudīja savas zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru, literatūru, dabu, cilvēkiem un sportu, mēģināja atpazīt sportistu, kas Latvijas vārdu ir nesuši Latvijā, izcīnot olimpiskās godalgas, un mūziķus, kā arī parādīja, cik labi zina dažādus faktus par Latviju, piemēram, cik augsts ir Lielā Liepukalna skatu tornis, kur ir dibināta pirmā jūrskola, kur Latvijā var redzēt “govju parādi”.

Apkopojot rezultātus, 3. vietu ar 49,5 punktiem izcīnīja Viļānu novada Dekšāru pamatskolas komanda, 2. vietu ar 50,5 punktiem ieguva Viļānu vidusskolas I komanda, savukārt 1. vietu ar 52 punktiem nopelnīja Rēzeknes novada Maltas vidusskolas I komanda.

                                                                                               Rēzeknes novada interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša

Skatuves runas konkurss

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Daiļlasītāji 2018
Daiļlasītāji 2018
Skatuves runas konkurss notiek, lai Izkoptu skolēnos nacionālo identitāti, veicinātu viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, attīstītu un pilnveidotu bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.

Ieteicamās daiļdarbu tēmas šogad: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme, ņemot vērā, ka 2018.gadā svinam Latvijas valsts 100gadi un 2018.gadā ir atzīmējamas jubilejas rakstniekiem un dzejniekiem – Rūdolfam Blaumanim, Leonīdam Breikšam, Guntaram Godiņam, Imantam Ziedonim, Ojāram Vācietim, Olgai Lisovskai, Elīnai Zālītei u.c.

Paldies  mūsu skolas  meitenēm, kas piedalījās vispirms skolas konkursā, tad godam pārstāvēja skolu Viļānos.

2.pakāpes goda rakstus saņēma

1.klases Elīna Latkovska un Elīna Šarigina (sk. Anna Šperga),

2.klases Marta Kiule un Astrīda Čerņavska (sk.Ilga  Juška),

6.klases Dana Šarigina (sk. Janīna Vigupe).

1.pakāpes goda rakstus saņēma 2.klases Linda Zvīdriņa (sk. ināra Laicāne) un

9.klases Katija Piļpuka (sk. Anna Sondore).

2.kārtas  konkursā 21.martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” mūsu skolu pārstāvēja Katija Piļpuka  un ieguva 2. pakāpes goda rakstu.

Piedalīšanās olimpiādēs

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

29.aprīlī Latvijas 45.atklātajā matemātikas olimpiādē Daugavpilī piedalījās 8.klases  Daniēls   Zeps ( sk.Mārīte Nagle) un .5.klases  Alma Orenīte  un Marta Sanija Zepa ( sk.Anna Šperga).

Atzinības raksti   Almai Orenītei un Daniēlam Zepam.

5.aprīlī Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 8.-9.kl.skolēnu 2. atklātajā angļu valodas olimpiādē  piedalījās 9.klases Guntars Veips un Aleksis Stikāns ,

2. vietu ieguva 9.kl. Mārtiņš Bondars un Ivo Adrians Mičulis.

Atzinības raksts ir 8.kl. Daniēlam Zepam. (Sagatavoja skolotāja Inga Senkāne.)

6.martā 4.kl. Katrīna Šperga (sk.Ilga Juška) piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē.

16. februārī  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē 1.vietu  ieguva  8.klases  Daniēls   Zeps (sagatavoja sk.Mārīte Nagle).

  Arī 5.klases meitenes Alma Orenīte un Marta Sanija Zepa (sagatavoja sk.Anna Šperga) darbu veica labi, un Alma Orenīte ieguva atzinības rakstu.

Janvārī Rēzeknē notikušajā latviešu valodas  un literatūras olimpiādē piedalījās 9.kl.Airita Veipa un Katija Piļpuka (sk. Anna Sondore).

Decembrī ķīmijas olimpiādē piedalījās 9.kl.  Airita Veipa. (sk. Anita Seile).

Piedalīsimies olimpiādēs un konkursos, tā vienmēr ir vērtīga pieredze un jaunas zināšanas pat tad, ja netiekam pie godalgotas vietas.

Stundu saraksts

images

Autobusu kustības saraksts

Zvanu saraksts

campas

Meklēt