Vārda dienu šodien svin: Andrejs, Andrievs, Andris

Arrow
Arrow
Slider

Radošā darbnīca /30.10.2020.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

  Projekts "Pumpurs" : kandava.lv Lai ilgāk paliktu atmiņā  2 mācību izglītojošajos pasākumos redzētais, dzirdētais ,iepazītais, uzzinātais un apgūtais, projektā PUMPURS darbojošies 6.klases izglītojamie skolas datorkabinetā no vairāk kā 500 fotogrāfijām izvēlējās sev interesantākās un skolotāju vadībā veidoja fotomirkļu kolāžu. Pārskatot fotogrāfijas, bija jautri atcerēties notikumus un darbības. Daži veidoja kolāžu no paša fotografētajiem kadriem. Kad bildes aizpildīja visu lappusi,vajadzēja apgūt laminēšanas tehniku.  (Skat. fotogaleriju "Radošā darbnīca".)

         Bet tas vēl nebija viss. Izveidotās fotokolāžas  tika arī pie sava rāmīša.No rudenī savāktajiem dabas materiāliem- kastaņiem, čiekuriem, izkaltētām koku lapām,ogām, fizāļiem,sūnām un ķērpjiem, zariņiem- projektā iesaistītie skolēni veidoja  savu bilžu rāmīti. Katrs vēlējās ko savu, atšķirīgu no pārējo darinājumiem, un tā aizrāvāmies ar darbu, ka piepildījās vizuālās mākslas skolotājas brīdinājums, ka rāmītis nedrīkst būt skaistāks par kolāžu, jādomā, ko vēlas izcelt. 

    Citreiz būsim prātīgāki, mēģināsim iegrožot azartisko darbaprieku, "jāierāmē" arī tas. Rāmītim ir jābūt rāmītim! / Skat fotogaleriju "Taisām bilžu rāmīti!"

     7.-9.kl. izglītojamie,pārskatot fotogrāfijas ,atceroties un pārdomājot , veidoja savus atmiņu stāstus. Tie tika atsūtīti skaņu ierakstos, daži jau paši mājās saveidoja videoierakstus par vairāk iepatikušos objektu. Mērķis - izveidot filmiņu par projektā sniegtajām iespējām izglītoties, dot iespēju arī citiem skolas jauniešiem neklātienē izstaigāt takas , ražotnes un  pilis un iepazīt mūsu skaisto Latviju. Tā no maziem atmiņu gabaliņiem vecāko klašu skolēni samontēja filmiņu par projektu SPĀRES. 

                                                                                                                                 Radošās meistarklases vadītāja Anna Sondore

«Darīt kopā II»

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 No 2020.gada oktobra līdz 2021.g. martam Viļānu vidusskola un Dekšāru pamatskola piedalīsies projektā «Darīt kopā II» (Building Trust through Collaboration).

       Projekta mērķis - veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, izglītojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus un 8. vai 9. klašu skolēnus par reālās dzīves problēmrisināšanas metodēm vietējā kopienā/novadā.

         Pirmā iepazīšanās un savu novadu prezentēšanas nodarbība notika 22.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Projektā iesaistītas Rīgas( Āgenskalna,Imantas un Bolderājas,Ulbrokas un Stopiņu),Ludzas un Viļānu izglītības iestādes. Dekšāru skolu pārstāvēja valodu skolotājas Janīna Vigupe un Anna Sondore. Varēja ne tikai iepazīties, bet arī gūt pirmo ieskatu programmā «Darbīgās kopienas».

 

Rudens brīvdienas

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

          Brīvdienas ilgst 1 nedēļu

no 21.oktobra līdz 25.oktobrim.

Pirmdien,28.oktobrī,

1.-6.klašu izglītojamie

atgriežas mācīties skolā,

 

7.-9.klašu izglītojamie

        1 nedēļu

  mācīsies attālināti

 

Par turpmāko informēsim.

Pētnieciski izzinošais pasākums Nagļos

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 
Projekts "Pumpurs" : kandava.lv

 

Š.g. 26.septembrī skolēni piedalījās pētnieciski izzinošajā

 pasākumā  "Teirumniekos", pie Lubānas ezera, viesu mājā "Stikāni". Visi izstaigājām Teirumnieku dabas taku un izpētījām purva ekosistēmu. Gide stāstīja un rādīja purvā sastopamos augus. Pēc tam devāmies uz Lubānas ezeru, apskatījām informācijas centru "Bāka". Projekta ietvaros skolēni darbojās un noteica dažādas putnu sugas, izmantojot dotos noteicējus.

 

Viesu mājā "Stikāni" projektā iesaistītie jaunieši pusdienoja.Pēc tam devās pie dīķiem pētīt putnus, putnu slēpņus. Bija iespēja pabūt putnu novērošanas slēpņos, pavērot, kādi putni atlido un izmanto putnu barotavu. Pēdējā grupa vārēja vērot vāverītes rosīšanos./Skat.fotogaleriju "Meža māte putnus sauca.."/

                 Pētnieciski izzinošās meistarklases vadītāja  Anita Seile

Miķelītis klāt!

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Miķeļi ir rudens Saulgrieži. Dainas liecina, ka latvieši rudens ražas novākšanu-Apjumības- atzīmējuši ar svinībām. Arī pie mums ciemos bija atnākušas rudens sēnes, ar kurām kopā dziedājām dziesmas, minējām mīklas, skandējām tautasdziesmas. Pārrunājām, ko vēsta tautas ticējumi, kā arī priecājāmies 

par rudens ražas bagātību. Noslēgumā kopīgi pagatavojām dārzeņu salātus. Par paveikto darbu visiem bija liels prieks!

                                                                   

Pirmsskolas skolotāja Iveta Trokša

Pirmsskolas bērni dodas pārgājienā

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

25.septembrī pirmsskolas grupas bērni devās pārgājienā uz Z/S „Ķimenes”.

Pirms došanās pastaigā tika pārrunāti drošības noteikumi  gājienā pa ceļu, kā arī pieklājības noteikumi ,ko jāievēro ciemos.

Pastaigas laikā vērojām nopļautos labības laukus, gājputnus debesīs u.c.

Pastaigas mērķis bija iepazīstināt bērnus  ar zemnieku darbu, pārrunāt tā smagumu un nozīmīgumu,  rosināt vērtēt cilvēku darbu.

Zemnieku sētā bija iespēja aplūkot un paglaudīt aitiņu, teliņu. Pabarojām arī zirdziņus. Gājām pēc olām pie vistiņām. Pārrunājām, ko ēd  dzīvnieciņi. Bērniem ļoti patika ciemošanās zemnieku sētā ar iespēju klātienē redzēt dzīvo radībiņu.                                                                     Pirmsskolas skolotāja Inga Golubcova

Zem dzejas lietussarga

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

  Kopā ar rudens ziedu smaržu skola ietinās dzejas rindu burvībā. Mājturības skolotāju vadībā ātri tika izveidots krāsainais ziedu paklājs.Grūtākais bija pēc tam: nostāties zem dzejas lietussarga un norunāt dzejoli. Ne visiem ir viegli uzstāties publikas priekšā, tāpēc paldies tiem, kas uzdrošinājās, sameklēja, ilustrēja un noskaitīja kādu sev tuvu dzejolīti. Dzejas dienas pasākumu ievadīja un arī pabeidza skolas direktore ar saviem dzejoļiem. Jaunāko klašu skolēni bija  uzrakstīuši dzejolīšus. Puķu dārzā rosoties , arī Austra un Agra mamma sacerēja skaistas dzejas rindas.

Tik saulaina un skaista rudens diena,
Bet bērni klasē domīgi un rātni sēž;
Tie aizrautīgi sacer pantus dzejas dienai
Par to, kas katram mīļš un aizraujošs.
Paldies jums, skolotāj,
Ka mācāt bērnus mīlēt dzeju
Un iedrošināt rakstīt dzejoļus,
Jo skaistāka par siltu atvasaras dienu
Ir bērna dvēsele, kas dzejot māk.
/Dace Stikāne/

Rudens pārgājieni

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

25.septembrī  Miķeļdienas tirdziņš,

pēc tirdziņa  - pārgājiens

“Zelta rudenī ieejot”.

 

Dzejas virpulī

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Mana zeme kā ziedu sega,

Mana zeme kā krāsaina lapa kokā,-

Un es kā putns debess jumā-

Brīvs savā krāsainā zemē.

24.septembrī no rīta veidosim ziedu paklāju un plkst.1310 dzejas dienu ietvaros piedalīsimies “Dzejas virpulī” skolas pagalmā.

Absolventu tālākizglītība

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

2016./2017.m.g., 2017./2018.m.g. ; 2019./2020.m.g. absolventi mācās:

1 absolvents - Viļānu vidusskolā,

6 absolventi - Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskoā,

             3 absolventi - Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā,

2 absolventi - Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā,

1 absolvents – E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā,

6 absolventi - Rēzeknes tehnikumā,

5 absolventi – Jēkabpils Agrobiznesa koledžā,

4 absolventi – Ogres tehnikumā,

1 absolvents – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā,

1 absolvents – Ogres vidusskolā,

1 absolvents - Bebrenes Profesionālā vidusskolā,

1 absolvents dzīvo Beļģijā, spēlē futbola komandā ‘KVV Scherpenheuvel’ un mācās sporta skolā.

                                                     2014./2015.m.g.;  2015./2016.m.g.

absolventi turpina tālākizglību Latvijas augstākajās mācību iestādēs:

Rīgas Stradiņa Universitātē,

Rīgas Tehniskajā Universitātē,

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā,

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā,

Latvijas Kultūras koledžā,

Lepojamies, ka mūsu absolventi ar panākumiem piedalās mācību priekšmetu (matemātikas, bioloģijas, vēstures, angļu valodas, krievu valodas) olimpiādēs; jauniešu iniciatīvu projektos; jauno vokālistu, koncertmeistaru un kordiriģentu konkursos; Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas klubā; spēlē futbolu FK Metta un FK Lielupe;

viena absolvente apmaiņas programmas (FLEX Program) ietvaros gadu mācījās ASV, Oak High School (Missouri).

Viena absolvente spēlē AEL Champion FC (Kipra) un ir Latvijas nacionālās izlases sastāvā.

                                                                                                                                              Skolotāja Inga Senkāne

Stundu saraksts

images

Autobusu kustības saraksts

Zvanu saraksts

campas

Meklēt