Vārda dienu šodien svin: Andrejs, Andrievs, Andris

Arrow
Arrow
Slider

Atzinības raksti skolotājām svētkos

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

       

 

     Šodien tiek svinēta vispasaules Skolotāju diena, arī Rēzeknes novada pašvaldības skolotāji  tika godināti Maltas vidusskolā.

           Dekšāru pamatskolas skolotāja Aina Vovere un pirmsskolas skolotàja Iveta Trokša saņēma Rēzeknes novada pašvaldības atzinības rakstus. Sveicam un lepojamies.

Miķeļdienas nedēļa pirmsskolā

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

          

    Arī pirmsskolā ir aizvadīta ražīga Miķeļu nedēļa. Paldies  vecākiem par  iespēju pabūt un darboties lauku saimniecībās "Slāņi" un "Ķimenes".  Mums ir patiess prieks un patīkamas emocijas par visu redzēto un piedzīvoto. Kā jau Miķeļos pienākas, izveidojām dārzeņu izstādi, cepām un godinājām maizi.

Skatīt fotogaleriju https://photos.app.goo.gl/Y5JXvJyZSYnGGP1W7     

                                                         Skolotāja Iveta Trokša

                   

                      

Nikodema Rancāna balvu pasniegšana Balvos

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Šā gada 26. septembrī Balvos notika Nikodema Rancāna balvu pasniegšana Latgales izcilākajiem pedagogiem. Nikodema Rancāna balva tiek

piešķirta reizi gadā pirmsskolas audzinātājiem, vispārējās un pamatizglītības iestāžu skolotājiem, kā arī augstāko un vidējo profesionālo mācību iestāžu pedagogiem par ieguldījumu mācību darbā, latgaliskās kultūras un tradīciju kopšanu. Nomināciju skaits katru gadu mazliet mainās, sekojot aktualitātēm izglītības jomā. Šogad tika izsludinātas 4 nominācijas, trīs par latgaliskā koda saglabāšanu un nodošanu jaunajai paaudzei, ceturtā – par radošu un psiholoģiski atbalstošu mācību vai studiju procesa organizēšanu izglītības iestāžu pedagogiem un vadītājiem. Dekšāru pamatskolas latviešu un krievu valodas skolotāja Anna Sondore saņēma atzinības rakstu par radošu un psiholoģiski atbalstošu mācību procesa organizēšanu Dekšāru pamatskolā. Paldies par pieteikuma iesniegšanu un pasākuma kuplināšanu klātienē vecāku padomes locekļiem Jolantai Smanei un Vinetai Knipai! Sirsnīgi sveicam Annu Sondori!

Konkursu organizēja LKB sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu un Balvu novada pašvaldību.                                                                                                                                Dekšāru pamatskolas direktora p.i. I.Valeniece

                                     Māra Justa foto

Dzejas stunda ar Zitu Začu un Jāzepu Spridzānu

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

  15.septembri bija lieliska iespēja tikties ar radošiem cilvēkiem : muzikantu un dziesmu sacerētāju Jāzepu Spridzānu un dzejas un prozas krājuma "Dvēsele mana runā" autori Zitu Začu. Tā bija viņas pirmā tikšanās un grāmatas prezentācija. Izrādās - autore paraksta dzeju ar savu  īsto vārdu.Dzeja bija nopietna , filozofiska, dzīves pārdomu bagāta, nobeigumā gan izskanēja humorstiskākā noskaņā rakstītas rindas.

    Jāzeps  pratis pēc darba uz akordeona izspēlēt un izdziedāt savas jūtas un domas. Ritms darbā, ritms dzejā, ritms mūzikā. Tādi cilvēki spēj iešūpot citus   gaišākā pasaules uztverē.

Zita atvadoties uzrakstīja: "Ticība ir lielākais spēka avots. Ticiet rītdienai, un tā uzziedēs!" Tā arī darīsim.

Pasākumi septembrī

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

                          Atbrauc pie manis uz rudeni,

                          Izkāp pie apšu bekas,

                          Sasildi rokas pīlādzī.

                          Atbrauc pie manis uz rudeni.

                                                        (O.Vācietis)

 Trešdien,28.septembrī,

 brauksim ciemos uz

Dzejas stundu  pie dzejniecēm Anitas un Birutas,

                            kas veikli maskējas par Stabulnieku bibliotekārēm.

Sīļukalna bibliotēkā aplūkosim

Birutas gleznu izstādi.

 

29.septembrī – Miķeļdienas tirdziņš.

Pircēji un pārdevēji ļoti gaida.

Paldies Kārumam un sveicieni tētiem!

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Zinību diena

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 

2022./2023.m.g. semestru un brīvlaiku laiks

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

              Mācību gadā ir divi semestri:

Pirmais semestris – no 2022. g. 1. septembra līdz 23. decembrim;
Otrais semestris 1. – 8. klasē - no 2023. g. 9. janvāra līdz 31. maijam;
9. klasēm – no 2023. g. 9. janvāra līdz 14. jūnijam.

                    Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:
Rudens brīvdienas – no 24. oktobra līdz 28. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2022. g. 26. decembra līdz 2023. g. 6. janvārim;
Pavasara brīvdienas  – no 13. marta līdz 17. martam.
Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm– no 1. jūnija līdz 31. augustam.

 /Avots: 18.01.2022. Ministru kabineta noteikumi Nr. 41  “Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”./

Izlaidums Dekšāru pamatskolas pirmsskolas grupā

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

"Laiks ir pienācis un jāsāk lidot,

Spārni briest un vēju sevī krāj.

Ņemsim līdzi sirdij pašā vidū

Atmiņas, kas tā kā tauriņš māj."

          Bērnības dienas iet viegliem soļiem pāri ziedu klātajām pļavām.  Iet tālāk – plašajā pasaulē.

Bērni spēlēja teātri, skaitīja dzejoļus, dziedāja un priecājās. Mazie aktieri ar savu darbošanos padarīja šo dienu neaizmirstamu un deva iespēju atgriezties bērnības zemē.

              Sešgadīgie bērni aizvērs bērnudārza durvis un spers soli tālākam, bet jau grūtākam, atbildīgākam ceļa posmam – skolai.

Paldies Jums vecāki par iejūtību, izturību un sapratni, jo šis laiks arī jums bija spēļu, rotaļu un mācību laiks kopā ar saviem bērniem.

Paldies visiem par atbalstu, piedalīšanos un par to, ka bijāt kopā ar mums.

                                                                        Lai visiem veiksmīgas turpmākās gaitas!

                                                                                                                                                                   Skolotāja Iveta

"Spēlēju dancoju"

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

26.maijā  Viļānu KN Rēzeknes novada skolu tautas deju kolektīvu deju dienas pasākums “Spēlēju, dancoju”.

Piedalījās Rēzeknes novada skolu deju kolektīvi, arī Dekšāru mazie dejotāji.

Stundu saraksts

images

Autobusu kustības saraksts

Zvanu saraksts

campas

Meklēt